Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Kalendarz r. szk. 2019-20


1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r. 

 

3. Ferie zimowe: 13– 26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 09 –14 kwietnia 2020 r. 

 

5. Egzamin ósmoklasisty: 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. 

 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r. 

 

7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.