Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Kadra nauczycielska

Kadra Nauczycielska:

 

 • mgr Lucyna Pietrzkiewicz: język polski w kl.IV, VI, VII, VIII; wychowawca kl. VI i VII;
 • mgr Katarzyna Fedak: język niemiecki w kl. VII-VIII;
 • mgr Beata Majcher: biologia w kl. VI-VIII, wychowanie fizyczne w kl. I-III; IV-VIII, wychow. do życia w rodzinie w kl. IV-VIII, wychowawca kl. VIII;
 • mgr Barbara Żak: wychowanie przedszkolne, wych. oddział przedszkolny;
 • mgr Janusz Rysz: język angielski w kl. 0-III, IV-VIII, informatyka w kl. IV-VIII;
 • mgr Renata Ginda: matematyka w kl. IV-VIII, fizyka w kl. VII-VIII; wychowawca kl. IV;
 • ks. mgr Leszek Gocek: religia w kl. "0"- VIII;                               
 • ks. mgr Andrzej Pastuszek; religia w kl.„0”-VIII;              
 • mgr Beata Bieleń: historia w kl.IV-VIII; 
 • mgr Halina Żyłka: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I;
 • mgr Halina Żeliszewska: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w kl. II i III;
 • mgr Małgorzata Ołowiańczyk: chemia w kl. VII- VIII;
 • mgr Edyta Wolańska: geografia w kl. V-VIII i wos w kl. VIII;
 • mgr Renata Kasperkowicz- Ziemiańska: technika w kl. IV, VI;
 • mgr Janusz Twardy: edukacja dla bezpieczeństwa w kl. VIII;
 • mgr Dariusz Fudała: muzyka i plastyka w kl. IV-VII.

 

 • Dyrektor szkoły: mgr Beata Bieleń: historia w kl. IV-VIII, biblioteka