Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Laboratoria Przyszłości

STAWIAMY NA NOWOCZENOŚĆ!

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ GMINIE!

 

Gmina Zarszyn pozyskała 270 000,00 zł w ramach rządowego Programu
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Złożony przez Gminę Zarszyn wniosek na łączną kwotę 270 000,00 zł został rozpatrzony pozytywnie. Środki trafić mają do wszystkich szkół gminnych, tj. do:

- Szkoły Podstawowej w Bażanówce w kw. 30 000,00 zł;

- Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem, w kw. 60 000,00 zł;

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaćmierzu, w kw. 30 000,00 zł;

- Szkoły Podstawowej w Nowosielcach, w kw. 30 000,00 zł;

- Szkoły Podstawowej w Pielni, w kw. 30 000,0 zł;

- Szkoły Podstawowej w Zarszynie, w kw. 60 000,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Pierwsze pomoce dydaktyczne już spłynęły do naszej szkoły. Dzięki nim ciekawsze staną się zajęcia techniczne, informatyczne i rozwijające uzdolnienia uczniów.