Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Kalendarz r. szk. 2021-22


1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r. 

 

3. Ferie zimowe: 14– 27 lutego 2022 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 –19 kwietnia 2022 r. 

 

5. Egzamin ósmoklasisty:  maj 2022 r. 

 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r. 

 

7. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.