Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Kalendarz r. szk. 2022-2023


1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r. 

 

3. Ferie zimowe: 16– 29 stycznia 2023 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 06 –11 kwietnia 2023 r. 

 

5. Egzamin ósmoklasisty:  23, 24, 25 maja 2023 r. 

 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r. 

 

7. Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.