Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn

Projekt „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Podkarpacie, Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zarszyn poprzez wdrożenie e-usług na rzecz szerokiej grupy interesantów: rodziców, uczniów i pracowników placówek oświatowych oraz ZEAS/CUW w Zarszynie podnosząc jakość zarządzania placówkami i ich konkurencyjności.

Termin realizacji projektu: od 03.10.2016 do 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 690 756,66 zł.

Cele projektu:

 • poprawienie warunków funkcjonowania i komunikacji wewnątrzadministracyjnych poprzez usprawnienie administracji szkół i jednostki obsługującej,
 • wdrożenie funkcjonalnych e-usług w obszarze funkcjonowania administracji szkół i jednostki obsługującej,
 • wdrożenie e-usług o wysokim poziomie interoperacyjności i co najmniej trzecim stopniu dojrzałości,
 • zapewnienie niezawodności funkcjonowania systemów informatycznych poprzez zakup infrastruktury sprzętowej do obsługi systemów e-usług i zastosowaniu nowoczesnej technologii o wysokiej skalowości rozwiązań,
 • oświatowe na terenie gminy Zarszyn,
 • uzyskanie oszczędności czasowych na etapie realizacji procesów administracyjnych i świadczonych usług,
 • zmniejszenie wykluczenia cyfrowego,
 • ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do e-usług i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez spełnienie wymagań WCAG 2.0,
 • poprawa jakości usług świadczonych na rzecz rodziców i uczniów,
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez lepsze zarządzanie zadaniami i ich rozliczalnością,
 • znacząca poprawa jakości obsługi rodziców, uczniów i pracowników oświaty poprzez wdrożenie e-usług,
 • podniesienie poziomu informatyzacji szkół gminy Zarszyn,
 • poprawa konkurencyjności placówek oświatowych na tle regionu.