Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. szkoła bierze udział w projekcie „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

   Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia odbędzie się poprzez objęcie wsparciem uczniów, którzy uczestniczą w bezpłatnych zajęciach. Kursy: Językowe studium przypadku (z j. niemiecki ), Przyjazna matematyka; warsztaty kompetencji kluczowych: Innowacyjność kluczem do sukcesu. Trening kreatywności, Szybkie i skuteczne uczenie się, Kurs kompetencji społecznych, Kurs przedsiębiorczości; warsztaty eksperymentalne: Przyroda; warsztaty informatyczne: Grafika komputerowa VCC. Wsparcie dla nauczycieli to kursy: Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce, TIK w pracy nauczyciela, Wykorzystanie eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; warsztaty: Przedsiębiorczość VCC. Ponadto szkoła otrzymała 10 laptopów, tablicę interaktywną, poprawę infrastruktury internetowej oraz pomoce dydaktyczne do przyrody. Wartość projektu dla szkoły wynosi 105 564,56 zł.