Szkoła Podstawowa w Bażanówce

OBOWIĄZEK SZKOLNY 7-LATKÓW

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia.


Oto najważniejsze zmiany


PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko
z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).


Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
  • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.
Zapisy dzieci do szkoły prowadzone będą w dniach 14.03.-31.03.2016 r. w godzinach 11.00-13.30.
Karty zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I do pobrania z zakładki Dokumenty szkoły- Rekrutacja 2016 lub u Dyrektora.