Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Najlepsi uczniowie w r. szk. 2014/15

Nasi najlepsi  w I okresie r. szk. 2014/15:

kl.IV: Damian Żuchowski – śr 5,09, zach. wz.  

Dobrosława Płatek śr. 4,81, zach. wz.

Dawid  Pielech śr. 4,90, zach. bdb.,

kl.V:  Kacper Niemiec – śr.5,0, zach. wz.

Rafał Twardy – śr. 4,83, zach. wz.

Jan Żuchowski- śr. 4,83, zach. bdb.

          

kl.VI: Szymon Majcher –śr. 4,83, zach. bdb

Szymon Pisula – śr. 4,75, zach. bdb.

         

Uczniowie z 100% frekwencją:

Gabriela Malik- kl. III,

Katarzyna Malik- kl. III,

Nikola Górecka- kl. III,

Julia Żebracka- kl. III

  

Nasi najlepsi  w II  okresie r. szk.  2014/15:

Kl. IV: Damian Żuchowski –śr. 5,27, zach. wz.,

            Dawid Pielech –śr.5,09, zach. bdb.,

            Dobrosława Płatek –Sr. 4,90, zach. wz.,

kl. V: - Kacper Niemiec – śr. 5,0, zach. wz,

       Rafał Twardy – śr. 4,91, zach. wz’

       Jan Żuchowski- śr. 4,75, zach. bdb.

kl. VI: Szymon Majcher – śr. 5,16, zach. bdb,

           Emilia Pielech – śr. 4,91, zach. wz,

           Szymon Pisula– śr. 4,91, zach. wz .

 

 Uczniowie z 100% frekwencją:

      Klasa III - Gabriela Malik

      Klasa III – Katarzyna Malik

      Klasa III – Julia Żebracka