Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Informacja o darmowych podręcznikach

Rodzicu!

Twoje dziecko ma prawo
do darmowych podręczników i ćwiczeń!
Już dziś sprawdź, za co od 1 września 2015 r.
nie musisz płacić!
Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasz elementarz”. Ten sam, z którego w ubiegłym
roku uczyli się pierwszoklasiści. Dodatkowo, szkoła otrzyma z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny
jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma 25 zł/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić,
to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, etyka).
Szkoła podstawowa, I klasa
* W polskim prawie oświatowym nie ma obowiązku korzystania z podręczników i ćwiczeń. Dlatego za pieniądze przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń
szkoła może kupić inne materiały edukacyjne. Jeśli podejmie taką decyzję, NIE może żądać od rodziców kupna podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
* Zmiany w finansowaniu zakupu podręczników nie obejmują szkół ponadgimnazjalnych.
Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasza szkoła”. Dodatkowo, szkoła otrzyma z MEN
50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma
25 zł/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia,
etyka).
Szkoła podstawowa, II klasa
Nie musisz nic kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. Na komplet książek
dla ucznia szkoła dostanie 250 zł, kolejne 25 zł na zakup ćwiczeń. Podręczniki będą nowe, kupione na rynku od wydawców.
Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki
posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów.
Gimnazjum, I klasa
Rok szkolny 2017/2018 – darmowe podręczniki
i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. To szkoła kupi komplet
podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka. Na ćwiczenia otrzyma 25 zł/ucznia. Kolejne 140 zł na każdego ucznia dostanie
na zakup podręczników. Będą to zupełnie nowe książki, kupione na rynku od wydawców. Muszą być wieloletnie, tzn. nie
mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki posłużą trzem kolejnym
rocznikom uczniów.
Szkoła podstawowa, IV klasa
Dodatkowe darmowe podręczniki i ćwiczenia w następnych latach
2016/2017 - Darmowe podręczniki i ćwiczenia dodatkowo dla uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum.
2017/2018 - Darmowe podręczniki i ćwiczenia dodatkowo dla uczniów VI i VII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.
Więcej na stronach:
www.men.gov.pl
www.naszelementarz.men.gov.pl