Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Kadra nauczycielska

Kadra Nauczycielska:

 

 • mgr Lucyna Pietrzkiewicz: język polski w kl.IV, V, VII, VIII; wychowawca kl. VII i VIII;
 • mgr Katarzyna Fedak: język niemiecki w kl. VII-VIII;
 • mgr Barbara Żak: wychowanie przedszkolne, wych. kl. II;
 • mgr Barbara Ochęduszko: wychowawca w oddziale przedszkolnym;
 • mgr Janusz Rysz: język angielski w kl. 0-III, IV-VIII, informatyka w kl. IV-VIII; technika kl. IV-V;
 • mgr Renata Ginda: matematyka w kl. IV-VIII, fizyka w kl. VII-VIII; wychowawca kl. IV i V;
 • ks. mgr Leszek Gocek: religia w kl. "0"- VIII;                               
 • ks. mgr Andrzej Pastuszek; religia w kl.„0”-VIII;              
 • mgr Beata Bieleń: historia w kl.IV-VIII; biblioteka;
 • mgr Halina Żeliszewska: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w kl. III;
 • mgr Małgorzata Ołowiańczyk: chemia w kl. VII- VIII;
 • mgr Edyta Wolańska: geografia w kl. V-VIII, wos w kl. VIII, wdż w kl. IV-VIII;
 • mgr Janusz Twardy: edukacja dla bezpieczeństwa w kl. VIII;
 • mgr Dariusz Fudała: muzyka i plastyka w kl. IV-VII;
 • mgr Janusz Delimat: wychowanie fizyczne w kl. IV-VIII.

 

 • Dyrektor szkoły: mgr Beata Bieleń: historia w kl. IV-VIII, biblioteka