Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Wspomaganie przedszkoli

 Szkoła uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Dzięki udziałowi w projekcie oddział przedszkolny i szkoła zyskają pomoce dydaktyczne i zabawki, meble i wyposażenie, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Maksymalna kwota dofinansowania dla oddziału to: 87 700,00 zł.