Szkoła Podstawowa w Bażanówce

"Każdy uczeń jest zdolny-dajmy mu szansę"

 Szkoła od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej             w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Każdy uczeń jest zdolny- dajmy mu szansę”. Ma on na celu rozwój wykształcenia i kompetencji w naszym regionie, a także wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup         o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych (w ramach działania 9.1. oraz Poddziałania 9.1.2.). W projekcie bierze udział 24 uczniów z klas IV-VI, którzy uczestniczą w poszczególnych zajęciach: koło naukowe językowe i matematyczne, zespół wyrównawczy z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego                 i j. niemieckiego. Poza tym program wspiera rozwój osobisty i zawodowy uczniów oferując bezpłatne formy wsparcia w postaci warsztatów z Umiejętności miękkich, Kształtowania kariery zawodowej czy spotkań z ciekawymi ludźmi.       Wartość projektu wynosi:155 956,64 zł., natomiast wartość dofinansowania to: 135 417,15 zł. W jego ramach szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne, np. tablicę interaktywną, projektor, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne, dwa laptopy. Natomiast uczniowie w ramach zajęć otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne i edukacyjne oraz bezpłatne wyżywienie.