Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki to program adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest od 2007 r.

Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu.

W grudniu klasa II rozpoczęła przygotowania do podróży. Dzieci przeczytały list od Grosika, nauczyły się śpiewać piosenkę, która będzie nam towarzyszyć przez cały czas, a także wykonały portret swojego przewodnika i stworzyłe własne rakiety.

W styczniu odwiedziliśmy pierwszą planetę Grosik. Poznaliśmy pojęcia: awers, rewers, mennica.

Luty był miesiącem planety Portfelik. Dzieci poznały różne zawody. Nauczyły się, że należy pomagać innym, i że nie za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie. Podsumowaniem zajęć było wykonanie porfelika.

 W marcu wylądowaliśmy na planecie Skarbonka. Tutaj uczniowie poznali różne sposoby oszczędzania, obejrzeli film, który wyjaśnial jak dawniej ludzie oszczędzali pieniądze, a także poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony zdrowia. Wylatując z tej placety, uczniowie wykonali rysunek swojej wymarzonej skarbonki.

Planeta Zabawka była naszym celem w kwietniu. Dzieci dowiedziały się co to jest reklama i jaki ma wpływ na to, co kupujemy. Poznały także budowę roweru i podstawowe zasady bezpiecznej zabawy. Pożegnały sie z tą planetą, rysując swoją ulubiona zabawkę.

Podczas Grosikowej majówki rozmawialiśmy o bezpiecznym odpoczynku na łonie natury i ochronie środowiska. Poznaliśmy pojęcia takie jak : recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne. Dzieci doskonaliły również umiejętność oszczędzania pieniędzy w domowym budżecie poprzez ochronę środowiska. Żegnając się, uczniowie wykonali piękne roboty z odpadów.

Ostatnią planetą, którą odwiedziliśmy w tym roku szkolnym, była planeta Parasol. Tutaj przypomnieliśmy sobie o bezpiecznym spędzaniu wakacji, o oszczędzaniu pięniędzy podczas wakacyjnych wyjazdów i przemyślanych zakupach.  Poznaliśmy pojęcia: dług, lokata i karta płatnicza.

Nowy rok szkolny to kolejne spotkania z Grosikiem. We wrześniu poświęciliśmy czas doskonaleniu umiejętności racjonalnego gospodarowania własnym budżetem oraz usystematyzowaniu wiedzy na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy, a także bezpiecznego zachowania się w szkole i w drodze ze szkoły.

W październiku rozmawialiśmy o oszczędzaniu. Utrwalaliśmy wiedzę dotyczącą różnorodnych form oszczędzania (pieniędzy, zdrowia, przyrody, wody), racjonalnego wydawania pieniędzy sposobów ubezpieczania się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Uczniowie zaprezentowali inscenizację o oszczędzaniu dla uczniów klas młodszych i rodziców.

Listopadowe Grosikowe wędrówki poświęciliśmy na utrwalenie wszystkich dotychczasowych pojęć oraz poznaniu przepisów ruchu drogowego.

Uczniowie klasy III w grudniu 2016 r. zakończyli udział w projekcie z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa pod nazwą „ Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”, który trwał od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. Podczas podróży po planetach  z Grosikiem uczniowie zdobywali wiedzę, kształtowali umiejętności i nabywali doświadczenia potrzebne im do samodzielnego, bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i gospodarowania własnymi zasobami. Uczniowie dokumentowali realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć w „Dzienniku podróży”. Uczniowie odwiedzili planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka.