Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Strona główna

Dziennik elektroniczny:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn

http://euslugi.zarszyn.pl

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

INFORMACJA!

W zakładce Komunikaty- Rekrutacja 2022 znajduje się lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na r. szk. 2022/2023.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Moczary” informuje, że została podpisana z NFZ umowa na świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży w ramach Ośrodka Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej przy ul. 29 Listopada 47 w Ustrzykach Dolnych wraz z filią w Sanoku przy ul. Hugona Kołłątaja 5 Powstały Ośrodek Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży posiada psychologów, psychoterapeutów, superwizora, terapeutów środowiskowych i socjoterapeutów z dużym doświadczeniem  w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z dobrymi kwalifikacjami. Pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną otaczamy rodziny, opiekunów i całe środowisko dzieci i młodzieży. 

Celem działania Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom i młodzieży. 

Pacjentami Ośrodka mogą być dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także rodziny lub opiekunowie prawni. 

O uczęszczaniu do Ośrodka decyduje do 16 roku życia rodzic, od 16 do 18 roku potrzebna jest zgoda dziecka, od 18 roku osoby zainteresowane. 

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza ! 

Ośrodek może również realizować świadczenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

Teraz z uwagi na trudny okres zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o współpracę z naszym Ośrodkiem, by skutecznie zabezpieczyć i pomóc dzieciom, młodzieży i rodzinom w przetrwaniu tych ciężkich czasów. 

Jeśli cokolwiek martwi rodzica lub opiekuna w zachowaniu dziecka zapraszamy do naszego Ośrodka. 

Godziny pracy filii Ośrodka w Sanoku: 

  • Poniedziałek 12.00-20.00
  • Wtorek 12.00-20.00
  • Środa 12.00-20.00
  • Czwartek 12.00-20.00
  • Piątek 12.00-20.00

ADRES: ul. Hugona Kołłątaja 5
38-500 Sanok
Tel.  697 194 044
EMAIL: nzozpsych@gmail.com 

Dyrektor Ośrodka Wioletta Czarnecka

 

 Kontakt z dyrektorem i nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn  lub poczty e-mail: szkola.bazanowka@wp.pl ; nr tel. (13) 46 71 193.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10.maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw · 2018; poz. 1000),  informujemy, że: 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Bażanówce reprezentowana  przez Dyrektora Szkoły, 38-530 Zarszyn, Bażanówka,  ul. Dworska 21.

2.       Zarządzeniem Dyrektora Szkoły został powołany inspektor ochrony danych (IOD) - Roman Sokulski. Kontakt z inspektorem ochrony danych pisemnie: mail: iod@zarszyn.pl, telefonicznie: komórkowy: 669120705, stacjonarny: 13 4671038.