Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Strona główna

Dziennik elektroniczny:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn

http://euslugi.zarszyn.pl

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

 Kontakt z dyrektorem i nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn  lub poczty e-mail: szkola.bazanowka@wp.pl ; nr tel. (13) 46 71 193.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10.maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw · 2018; poz. 1000),  informujemy, że:

  1. 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Bażanówce reprezentowana  przez Dyrektora Szkoły, 38-530 Zarszyn, Bażanówka,  ul. Dworska 21.
  2. 2.       Zarządzeniem Dyrektora Szkoły został powołany inspektor ochrony danych (IOD) - Roman Sokulski. Kontakt z inspektorem ochrony danych pisemnie: mail: iod@zarszyn.pl, telefonicznie: komórkowy: 669120705, stacjonarny: 13 4671038.