Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Strona główna

Dziennik elektroniczny:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn

http://euslugi.zarszyn.pl

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

 

  • obowiązkowo:

 

  • uzupełniająco:
    • metodą wywiadu telefonicznego
    • metodą wywiadu bezpośredniego

 

 

 Kontakt z dyrektorem i nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn  lub poczty e-mail: szkola.bazanowka@wp.pl ; nr tel. (13) 46 71 193.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10.maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw · 2018; poz. 1000),  informujemy, że: 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Bażanówce reprezentowana  przez Dyrektora Szkoły, 38-530 Zarszyn, Bażanówka,  ul. Dworska 21.

2.       Zarządzeniem Dyrektora Szkoły został powołany inspektor ochrony danych (IOD) - Roman Sokulski. Kontakt z inspektorem ochrony danych pisemnie: mail: iod@zarszyn.pl, telefonicznie: komórkowy: 669120705, stacjonarny: 13 4671038.